Velkommen til

StressVedBørn.dk

StressVedBørn.dk

Psykolog med fokus på stressede børn

Stressvedbørn.dk er en side skabt af psykologer, og er henvendt til både forældre, faggrupper der dagligt arbejder med børn, samt skole og institutionsledere der ønsker at tilstræbe stressreducerede miljøer for både børn og medarbejdere.

Stress har gennem en del år været anset som et folkesundhedsproblem

Stress har gennem en del år været anset som et folkesundhedsproblem, og en tilstand der har ramt en meget stor andel unge og voksne danskere. Stress er ikke i sig selv en sygdom, men længerevarende stress kan være en risikofaktor for udvikling af andre tilstande eller sygdomme.

Stresstilstande indebærer fysiske og psykiske symptomer der ofte medfører både funktions- og helbredsmæssige problemer, og er forbundet med stor mistrivsel, dårlig selvfølelse, utilstrækkelighedsfølelse og nederlagsfølelse. Undersøgelser har vist at mindst hver tiende voksne dansker er så stresset i sin dagligdag, at det går ud over evnen til at arbejde og fungere normalt i det hele taget. Spørger man de unge i dag, om de oplever, at være stressede i høj grad vil mellem 25-30% svare, at det gør de.

null

Stress ved børn

Læs mere her

null

For forældre

Læs mere her

null

For pædagoger og lærere

Læs mere her

null

For institutionsledere

Læs mere her

Det anslås her at 20% af alle børn og unge har et højt niveau af stress

Senere års undersøgelser viser, at også børn helt ned i indskolingsalderen reagerer med fysiske og psykiske stresssymptomer. Det anslås her at 20% af alle børn og unge har et højt niveau af stress, og hvor op mod til halvdelen af eleverne i udskolingen ligger på kanten til at mistrives på grund af stress.

Forældre til børn og unge der mistrives

Danske psykologer har gennem de seneste år oplevet tiltagende henvendelser fra forældre til børn og unge der mistrives, og hvor denne mistrivsel, er forbundet med underliggende fysiske og psykiske stresssymptomer. Disse kommer ofte til udtryk gennem øget ængstelighed, søvnproblemer og/eller depressive træk. Ofte medfører tilstanden sygefravær, forringet indlæringsevne og- eller skolevægring, samt yderligere dårlig selvfølelse og nederlagsfølelse i forhold til oplevelsen af, ikke kunne leve op til omgivelsernes krav og forventninger.

Stressvedbørn.dk er en side skabt af psykologer

Stressvedbørn.dk er en side skabt af psykologer, og er henvendt til både forældre, faggrupper der dagligt arbejder med børn, samt skole og institutionsledere der ønsker at tilstræbe stressreducerede miljøer for både børn og medarbejdere.

På siden findes beskrivelser af stress ved børn, som er relevante på forskellige niveauer

På siden findes beskrivelser af stress ved børn, som er relevante på forskellige niveauer fra det individuelle barn, til forældre, til pædagoger, lærere og andre faggrupper der dagligt arbejder med børn, og til institutions- og skoleledere. Ligeledes findes en oversigt over psykologfaglige ydelser tilrettet både de enkelte niveauer samt ydelser der arbejder på tværs af niveauer, med henblik på at reducere stress på alle niveauer.

Man kan godt, som det i de fleste tilfælde sker, trække lille Sophia eller Janus ud af klassen og i psykologforløb hvis de reagerer med stress, eller trække den enkelte medarbejder ud og i stressforløb. Og også ofte med udemærket effekt for den enkelte. Men det ændre ikke på, at der også er andre børn eller medarbejdere der reagerer med stresssymptomer, og på den måde er det bare at lade som om, det er den enkelte det handler om.

Hvad siger vores kunder?

Mine varmeste anbefalinger til www.stressvedbørn.dk v/Ronnie Kristensen.

Ronnie formår på ganske kort tid at leve sig ind i dilemmaer og problemstillinger og således bidrage med en høj faglighed og professionel tilgang til tværfagligt samarbejde; efter endt supervision kan jeg fortsætte med fornyet energi og bestyrkede kompetencer, som gør at jeg agerer bedre professionelt som personligt. Supervision giver mig kompetenceløft, som jeg kun kan anbefale.

Mange hilsner
Cathrine

Følg os på Facebook