For forældre

Læs mere om for forældre

Der er mange spørgsmål der trænger sig på

Det vil ofte vække både frustration, usikkerhed og bekymring i dig som forælder, hvis dit barn over en periode reagerer med bemærkelsesværdige ytringer eller vanskelig og undgående adfærd. Dette kan afspejle en underliggende stresstilstand ved dit barn. For hvad er det egentlig det handler om? Er det fordi mit barn mistrives? Er det fordi det er mere bekvemt at være oppe om aftenen, eller hjemme om dagen?, Fungerer det ikke socialt eller fagligt i skolen?

Der er mange spørgsmål der trænger sig på. Og samtidigt er der jo undervisningspligt i Danmark, og der er en hverdag der skal fungere, og det skal ikke være til diskussion om barnet skal i skole eller ej. Der er andre søskende der skal puttes, eller i skole, eller som ikke skal opleve, ikke at få samme opmærksomhed. I er måske uenige som forældre i, hvad i tillægger barnets ytringer eller hvordan I giver barnets adfærd opmærksomhed, eller hvorledes I skal forholde jer til situationen, hvilket øger usikkerheden eller frustrationen til et endnu højere niveau.

Som forældre er det væsentlig at være opmærksom på typiske grunde til, og tegn på stress ved bør

Det er som forælder væsentligt at forholde sig ytringer eller adfærd ved dit barn som vækker frustration, usikkerhed eller bekymring ved dig som forælder. Som det er tilfældet ved alt for mange voksne og unge, der reagerer med stress-, angst og depression, er der også alt for mange børn, helt ned til førskolealderen, der reagerer med fysiske og psykiske symptomer på stress- og bekymringstilstande. Og det er vigtigt at tage dette alvorligt. Hvordan ville du selv have det, hvis du blev presset til, at være i et job eller andet, hvor du reagerede med både fysiske og psykiske stresssymptomer, måske angstreaktioner og grådlabilitet hver gang du satte dig i bilen og kørte til eller fra arbejde?

Som forældre er det væsentlig at være opmærksom på typiske grunde til, og tegn på stress ved børn, som er beskrevet under fanen Stress ved børn. Men ligeledes er det væsentligt at være opmærksom på, at stress kan ”smitte” gennem adfærd og reaktionsmønstre fra andre omkring barnet, der måske er stressede. Det kan være at du som forælder er stresset, og oplever øget irritabilitet, søvnvanskeligheder samt kropslig uro og rastløshed. Hvis dit nervesystem er stresset, vil dit barns nervesystem kunne stresses, da børns nervesystem løbende reguleres ved forælderen og andre voksne omkring barnet.