Om stress

Læs mere om stress

Dette vil være en sund og naturlig stresstilstand

Om stress Alle kender den naturlige og sunde fysiske og psykiske parathedstilstand, der typisk går forud for at vi skal præstere ved særlige enkeltvise lejligheder, som f.eks i forbindelse med udøvelse af sport eller det at gå til eksamen osv.

Dette vil være en sund og naturlig stresstilstand, genereret af vores nervesystem, og som hjælper os i særlige præstationssammenhænge – altså en god form for stress.

Desværre kender alt for mange, både børn unge og voksne til både fysiske og psykiske symptomer af mere patologiske stresstilstande, og som medfører både mistrivsel, funktionsnedsættelse, helbredsproblemer, dårlig selvfølelse og følelser af utilstrækkelighed.

Når vi oplever noget truende, aktiveres kroppens overlevelsessystem

Når vi oplever noget truende, aktiveres kroppens overlevelsessystem. Dette system er evolutionært designet til at hjælpe os med at kæmpe eller flygte. Kortvarig stress gør det muligt for os at handle og reagere på truslen på den mest hensigtsmæssige måde, fordi kroppen udskiller forskellige hormoner der gør kroppen i stand til at kæmpe eller flygte, dette kaldes akut stress.

Når kroppens stressreaktion ikke ”slukkes”, men bliver fastholdt i et stadie, hvor de gavnlige funktioner ved stress i stedet bliver skadende, er der tale om længerevarende eller kronisk stress. Det er den længerevarende stress der kan medføre andre sygdomme og lidelser.

Når der henvendes til stress-begrebet på siden Stressvedbørn er det stress i form af patologisk stress. Patologi henviser til sygdom, og altså stress i en grad hvor man kan betragte stresstilstanden som en fysisk og psykisk lidelsestilstand.